Phí giao dịch trên sàn FTX

Phí giao dịch trên sàn FTX có cấu trúc phí theo từng cấp như bảng bên dưới:

Trong đó, BLP có nghĩa là Backstop Liquidity Provider Program (Chương trình cung cấp thanh khoản).

Cập nhật vào 2021 theo bảng sau dựa vào khối lượng trade:

mceclip0.png

Ngoài ra, chủ sở hữu của FTT sẽ được giải phí giao dịch trên FTX như sau:

Ngoài ra, các đồng coin được sử dụng có phí tạo và mua lại là 0.1% và phí quản lý mỗi ngày là 0.03%. Thông tin chi tiết tại đây.

Nếu sử dụng ký quỹ từ 50 lần trở lên thì sàn FTX sẽ tăng phí giao dịch thêm 0.05% cho mỗi giao dịch. Một ½ trong số đó sẽ được trả cho quỹ bảo hiểm của sàn. Thông tin chi tiết tại đây. 

Giảm giá cho chủ sở hữu FTT

Ngoài ra, còn có chiết khấu phí cho chủ sở hữu FTT. Các khoản chiết khấu hiện tại, dựa trên các khoản nắm giữ FTT của bạn:

mceclip1.png

Việc nắm giữ FTT không thể giảm phí người mua xuống dưới 0,015%.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn đã đạt được 1.000.000 đô la Mỹ nắm giữ FTT để nâng cấp bậc phí.

 


Đăng ký theo link này hoặc điền mã code vnftxkhi đăng ký để giảm 50% phí giao dịch:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN FTX


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *