Gửi/nạp và rút tiền sàn FTX

Gửi/nạp và rút tiền sàn FTX

FTX có một danh sách ngày càng tăng các loại tiền tệ fiat được hỗ trợ!

FTXcố gắng xây dựng các hệ thống mạnh mẽ, có khả năng mở rộng tại FTX. Do đó, mọi loại tiền tệ fiat mà sàn này chính thức hỗ trợ đều có thể xử lý chuyển khoản ngân hàng kích thước lớn vào và ra với mức phí thấp. Bạn có thể tìm thấy tất cả các loại tiền được hỗ trợ trong ví của mình; Bạn phải là KYC cấp 2.

mceclip0.png

FTX cũng chấp nhận tiền gửi bằng thẻ tín dụng!

Gửi và rút tiền

Để gửi hoặc rút tiền fiat, hãy truy cập ftx.com/wallet và nhấp vào ‘gửi tiền’ theo ‘USD’, ‘AUD’, ‘EUR’, ‘GBP’, ‘HKD’, ‘SGD’, ‘CAD’, ‘CHF’ Hoặc bất kỳ loại tiền tệ fiat nào bạn muốn gửi. Bạn sẽ nhận được tất cả các hướng dẫn. Nếu bạn được hướng dẫn yêu cầu sử dụng bản ghi nhớ, bạn phải sử dụng bản ghi nhớ nếu không tài khoản của bạn sẽ không được ghi có.

Tóm tắt tiền gửi

FTX không tính phí khi đặt cọc.
Tên tài khoản ngân hàng của bạn phải khớp với tên FTX của bạn.
Bạn phải bắt đầu gửi tiền vào tài khoản của mình.
FTX khuyên bạn nên đọc toàn bộ tài liệu này.
Không nên gửi tiền trực tiếp vào bất kỳ ngân hàng trung gian nào.

Tóm tắt rút tiền

FTX chỉ tính phí $ 75 USD khi rút tiền USD dưới 10.000 USD và BRL có 0,3% + R $ 10 phí rút tiền. Không có bất kỳ khoản phí nào khác đối với bất kỳ loại tiền tệ nào khác.
Tên tài khoản ngân hàng của bạn phải khớp với tên FTX của bạn.
FTX khuyên bạn nên đọc toàn bộ tài liệu này.

Phí gửi/nạp và rút tiền sàn FTX

Phí nạp (Deposit)

FTX không tính bất kỳ khoản phí nào đối với bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào đến từ bất kỳ loại tiền tệ được hỗ trợ nào thuộc bất kỳ mệnh giá nào. Bất kỳ khoản phí nào bạn có thể phải chịu do chuyển tiền vào tài khoản của bạn sẽ do ngân hàng trung gian hoặc ngân hàng trung gian của bạn tính. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với ngân hàng của mình trước khi chuyển khoản để làm rõ bất kỳ khoản phí nào bạn có thể phải chịu.

Phí rút (Withdraw)

FTX chỉ tính phí rút tiền bằng USD và BRL. Các khoản phí này là không thể thương lượng.

  • Rút tiền USD dưới 10.000 USD sẽ phải trả phí 75 USD. Điều này được tính bởi ngân hàng của FTX.
  • BRL có 0,3% + R $ 10 phí rút tiền.

FTX không tính phí rút tiền khác đối với bất kỳ loại tiền tệ nào khác. Tất cả các khoản phí khác mà bạn có thể phải chịu trong khi rút tiền sẽ do ngân hàng nhận tiền hoặc ngân hàng trung gian của bạn tính. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với họ trước khi thực hiện rút tiền để làm rõ bất kỳ khoản phí nào bạn có thể phải chịu.

 

 


Đăng ký theo link này hoặc điền mã code vnftxkhi đăng ký để giảm 50% phí giao dịch:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN FTX


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *