FTX là đối tác crypto exchange chính thức của MercedesAMGF1

🎉Đối tác crypto exchange chính thức của MercedesAMGF1 👊

– Gắn nhãn hiệu trên ô tô và đội lái.

– Các sáng kiến chiến lược trong tương lai xung quanh NFT và FTX Pay.

– Các sáng kiến CSR và hoạt động từ thiện. 🏎️🏎️🏎️

 

Nguồn: https://twitter.com/FTX_Official/status/1441040448445898752?s=19

 


Đăng ký theo link này hoặc điền mã code vnftxkhi đăng ký để giảm 50% phí giao dịch:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN FTX


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *