Cách tải ứng dụng sàn FTX

FTX là một trao đổi phái sinh tiền điện tử được xây dựng bởi các thương nhân, dành cho thương nhân. Chúng tôi cố gắng xây dựng một nền tảng đủ mạnh cho các công ty thương mại chuyên nghiệp và đủ trực quan cho người dùng lần đầu.

FTX có tương lai hàng quý và vĩnh viễn về các loại tiền điện tử quan trọng nhất. Chúng tôi đã thiết kế động cơ tương lai của chúng tôi từ đầu, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp.

Mã thông báo đòn bẩy FTX cung cấp một cách sạch sẽ, tự động để người dùng có được đòn bẩy. Các mã thông báo BULL, BEAR và HEDGE của chúng tôi sẽ tự động quản lý mức độ hiển thị của chúng, cân bằng lại để duy trì đòn bẩy mục tiêu và ngăn chặn thanh lý.

Ứng dụng FTX phiên bản mới nhất đã có mặt tại iPhone and Android

Tải ứng dụng Android

Bạn có thể tải nó cho điện thoại android tại đây, và bạn có thể tìm thấy file .apk tại đây.

Tải ứng dụng trên iPhone

Ứng dụng iPhone có ở đây.


Đăng ký theo link này hoặc điền mã code vnftxkhi đăng ký để giảm 50% phí giao dịch:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN FTX


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *