Cách giao dịch Margin trên sàn FTX

Trước hết, mình muốn các bạn biết là trade margin và hợp đồng tương lai là 2 thứ khác nhau. Margin là dùng đòn bẩy 3x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 101x để giao dịch còn giao dịch hợp đồng tương lai là thỏa thuận mua bán giữa hai người là người mua và người bán tại một thời điểm nhất định trong tương lai với một mức giá đã được xác định từ trước trong thỏa thuận của 2 người.

Các bạn không cần phải KYC để giao dịch margin trên sàn FTX. Mọi người có thể giao dịch margin bằng đồng stable USD để có thể mua hoặc bán các đồng coin khác để thu về USD

Trước tiên, các bạn chọn vào mục “Đồng tiền có đòn bẩy”.

Hướng dẫn giao dịch trên sàn FTX

Sau đó, các bạn chọn “Chuyển đổi” để và chọn đúng đồng coin để đổi sang USD, nhập số lượng cần chuyển đổi và bấm “Chuyển đổi” (bên cạnh “Giao dịch”). Xong chọn vào “Giao Dịch” như là có thể giao dịch được rồi.

Hướng dẫn giao dịch trên sàn FTX

FTX có cảnh báo về rủi ro khi giao dịch margin cho người dùng

Cách giao dịch Margin trên sàn FTX

Cách đặt lệnh mua và bán cũng dễ dàng, sàn FTX sẽ tự động ký quỹ cho các bạn.


Thực hiện đầy đủ những bước trên thì bạn đã hoàn thành xong lệnh Margin trên sàn FTX.


Đăng ký theo link này hoặc điền mã code vnftxkhi đăng ký để giảm 50% phí giao dịch:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN FTX


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *