Cách giao dịch hợp đồng tương lai (Future) trên sàn FTX

Chỉ cần làm giống mình và chọn vào XTZ-PERP để giao dịch hợp đồng tương lai (mình lấy ví dụ về XTZ-PERP).

Cách giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn FTX (Futures)

Theo mình nhận thấy thì giao dịch hợp đồng tương lai ở FTX cũng đơn giản như giao dịch giao ngay thông thường (spot trading), tuy nhiên, khác ở chỗ mình không cần nắm giữ Crypto mà chỉ cần thế chấp tài sản của mình và giao dịch dựa trên chỉ số.

Cách giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn FTX (Futures)

Cuối cùng, chọn vào “Nạp vào khoản thế chấp” là xong.

Cách giao dịch MOVE contracts trên sàn FTX

Lưu ý: Cần phải kích hoạt bảo mật 2FA để giao dịch Futures Contracts theo chính sách bảo mật của sàn FTX


Đăng ký theo link này hoặc điền mã code vnftxkhi đăng ký để giảm 50% phí giao dịch:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN FTX


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *